MOJE POSTRZEGANIE WIARY

Wiara to łaska z nieba dana

Jest tlenem gdy tchu brak

Wiara to moje TAK
Bogu w locie rzucone
Gdy coś nie tak

I nadzieją jest
Kiedy wszystko wspak
To znaczy odwrotnie niż należy

Wiara bez skargi
Z bólem się zmierzy

Wiara to przyzwolenie
Na Twoje Chrystusie
We mnie Narodzenie

Wiara to Surrexit Christus
Z nadzieją w Wielką Noc
Z ust do ust szeptane

To Eucharystia
W której Chlebem
Dla mnie stajesz się Panie

Wiara to Miłosierdzie
Które bez miary

Chrystusie
Puste ręce do Ciebie wyciągam

Przymnóż mi Wiary

Jadwiga Kulik

 do góry