MARYJO POWIEDZ

Jak wyglądałby świat
gdyby nie Twoja pokora
gdyby nie Twoje fiat

Powiedz jak to jest
trzymać Jezusa na kolanach
gdy niemowlęciem był

Co rozumiałaś Matko
gdy mówił /a dorosły już był/
Ja się na to narodziłem
i na to przyszedłem na świat
aby dać świadectwo prawdzie

Cóż jest prawda pytali nawet ci
którzy Go już dobrze znali

Maryjo powiedz
Czy przez to
żeś Matką Boga była
więcej radości
czyś trwogi zażyła

Maryjo przez Boga wybrana
tyle łask wyjednałaś
/niech jeszcze i to/
Zaprowadź mnie
do Syna Twojego
Niech Jego Wola
i we mnie się stanie

Jam służebnica Jego
i Twoja

Jadwiga Kulik

 do góry