Matka Boża – Jasnogórska w Częstochowie

Matka Boża – tron
obrałaś w Częstochowie
Chronisz naród polski
od wszystkiego złego.

Obroniłaś Jasną Górę 
przed Szwedami.
W czasie II wojny światowej
nie dopuściłaś, aby
Jasna Góra uległa
zniszczeniu.
Ocalała od zniszczeń.

Cieszy się naród,
modli się do Ciebie.
Ufa Tobie – Pani naszej.
Pokochałaś naród polski,
a naród Ciebie –
Matko Boża .
Kochasz nas.

 

Stefan Suwała