BOŻY DZIEŃ

Piękny jest Boży dzień
Piękny jak marzenie
Chociaż pogoda nie zawsze jest ładna
Przez niego życia przemykają cienie

Piękny, bo Twój, Panie,
Ty w niego włożyłeś Serce
Zaczynasz dzień od słoneczka
Które odsłania kolorów tęcze

Z podziwu nad tym pięknem
Kolana się nasze zginają
Żeby uwielbiać Ciebie i dzień
Usta modlitwę szeptają

I płyną do Ciebie modły dziękczynne
Prośby o łaski się wznoszą
O niebo dla zmarłych i ich zbawienie
O miłosierdzie bardzo Cię proszą

Siedząc na swoim tronie
Z którego bije piękny blask
Wyciągasz do nas dłonie
Rozdajesz skarby łask

Jakże Ty hojny jesteś Panie
I w swoich łaskach nie mówisz „dość”
Będziesz je zawsze rozdawał
Bo imię Twoje to MIŁOŚĆ

Danuta Stanikowska

 do góry