,

MARZENIE

Kiedy poznałam Ciebie Boże
Moje serce w zachwycie do Ciebie bije
Chce coraz więcej, więcej i więcej
By móc Cię wielbić w każdej godzinie

Tak mnie o Boże zauroczyłeś
Dziełem stworzenia dokonanego
By w nim podziwiać piękno istnienia
Na wieczną chwałę Bogu przeznaczonego

I już nie możesz ukryć się Boże
A próżno szukać Twojej postaci
Bo Ty jesteś wszędzie, obok mnie, ze mną i we mnie
Tylko niech oczy moje zawsze Cię zobaczą

Niech moje uszy usłyszą Twe słowa
Co ruszą sumienie każdego człowieka
Niech brzmią radośnie ciągle od nowa
W miłości, pokoju, radości w tym świecie

I niech się spełni me wielkie marzenie
By Twoja wola spełniała się wszędzie
Bo chcę wynagrodzić Ci sercem oddanym
To, że jesteś wśród nas wciąż Wielkim Nieznanym

Tak już o Boże niech pozostanie
Modlitwa, pokuta, zachwyt i uwielbienie
Bo Ty jesteś Królem nie tylko w niebie
Lecz także Królem, który służy każdemu
I miłuje każde istnienie

Ela

 do góry