,

O RÓWIEŚNIKU DZIECIĄTKA JEZUS

TEGO dnia
Kiedy Niebo Ziemi się kłania
A tęgi mróz na dworze
W mieście Dawidowym
Zwanym Betlejem
Urodziło się Dziecię Boże

TEGO dnia
W kraju Słowian nad Wisłą
W Kazimierzowskim Grodzie
O czym Wam sama
Z radością donoszę
Urodziło się moje kolejne
Dzieciątko Przysposobione
Które w sercu
Od miesięcy noszę

I Tylko Tobie Józefie
Cieślo z Nazaretu
Mężu Sprawiedliwy
Oddam je
Na wychowanie

Opowiedz dzieciątku mojemu
Gdy nieco podrośnie
Co TEGO dnia
W Betlejem się wydarzyło

I o Mędrcach ze Wschodu
Opowiedz

Powiedz mu
Dzieciątku mojemu
Niech Herodów unika

Może za czas jakiś
Gdy Dzieciątko Jezus
Mężczyzną się stanie
Dzieciątko moje
Powoła
A ono pójdzie za Nim

Jak i ja idę
Matka Przysposobiona

Jadwiga Kulik
(na zakończenie Duchowej Adopcji)

 do góry