,

DOTYK GOLGOTY

Dnia pamiętnego
Słońce już wysoko było nad Doliną Cedronu
Niebo strojne w poranne zorze
W strumieniu jak w lustrze się przeglądało
W Ogrodzie Oliwnym drzewa obficie owocowały
Oliwki pękały od nadmiaru soku ożywczego

W koronie drzew echo ukryło słowa:
„Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode Mnie ten kielich
Ale nie moja, lecz Twoja, wola niech się stanie”

Ze wzgórz Getsemani rozciągał się bajeczny widok na Jerozolimę
Na Wzgórzu Świątynnym kopuła na skale
Swoją historię skrywa

Złota Brama też ma tajemnice

Via Dolorosa rządzi się swoimi prawami
Handlarze zachwalając swoje towary
Przeszkadzają w modlitwie
Sercu nakazuję rozsądek

Pod Poncjuszem Piłatem
Ponad dwa tysiące lat temu
W miesiącu Nisan /kwiecień/, w którym przypadało
Święto Paschy żydowskiej
Na dziedzińcu pretorium Piłata
Odbył się proces najdziwniejszy w historii zbawienia
Sądzono Boga Człowieka
Jezusa z Nazaretu

Pluli na Niego
Szydzili
Biczowali
Na koniec koronę z ciernia splecioną na głowę Mu włożyli

„Oto Król wasz”
Piłat powiedział i umył ręce
„Na krzyż z Nim”
Rozhisteryzowany tłum wołał

Dlaczego się nie broniłeś
Chrystusie?
Dlaczego bierzesz
Krzyż na ramiona?

W ślady stóp Chrystusa
Moje stopy wkładam
Kierunek Drogi
Krzyż wyżłobił

Dom Weroniki mijam
Dzielna kobieta
Jej odwagę odnotowuje
Historia zbawienia

Szymon przymuszony
Pomaga nieść krzyż Chrystusowi
Jeszcze nie rozumiał jaką łaskę otrzymał

Kobiety też nie zrozumiały
Dlaczego nad sobą mają płakać

Trudne są słowa Chrystusa

Miriam
Matka Skazanego
Pełnym bólu spojrzeniem
Szukała litości dla Syna swojego

Tłum nie reaguje
Uczniowie w zakamarkach
Via Dolorosa się ukryli

Świst bicza powietrze przeszywa
Obraźliwe słowa padają
Jezus upada po raz trzeci

Tłum nie reaguje
Nie wiedzą co czynią
Prawdy nie znają

Bazylika Grobu Pańskiego
Do miejsca ukrzyżowania Chrystusa
Po stromych kamiennych schodach
Na kolanach się wspinam

Miejsce ukrzyżowania Chrystusa
Gdzieś tutaj
Pretorianie kości o Jego szatę rzucili
Czyją będzie?
A szata wartościowa była
Bez jednego szwu
Przez Jego Matkę utkana

Chrystusie w Męce Twojej
Moja nadzieja i siła

Nie znam słów odpowiednich
Aby opisać co czuję

WYKONAŁO SIĘ
Ale się nie skończyło

Czy zrozumiem
Poranek Wielkanocny?

Jadwiga Kulik
luty 2023

 do góry