,

CZAS PRZYLGNIĘCIA DO BOGA

Wielki Post
Wielkie postanowienia

Aby z postanowień coś dobrego
Wynikło
Postanawiam
Z życiem porządnie porozmawiać

Aby postanowień
Bez znaczenia nie postanawiać

Zamierzam grzech przegonić
Który wciąż przede mną

Odszukać nadzieję
Która kiedyś ze łzami spłynęła

Pokochać siebie jak bliźniego
Wiary ustrzec
Wierności Słowu dochować

Modlitwa niech mi się
Priorytetem stanie

Post uwielbieniem
Ducha Świętego

Jałmużna potrzebą serca

Postanawiam
WSZYSTKO
Postawić na Jezusa i Maryję

Jadwiga Kulik
luty/marzec 2023

 do góry