Boże zaufałem Tobie na wieki

Jesteś moim Bogiem
i nas wszystkich
w niebie i na ziemi.
Mój Bóg, którego
kocham od dzieciństwa
Otacza mnie opieką,
zsyła łaski na ziemię –
potrzebne mi w życiu.
Wiem dobrze, że
mnie kochasz.
Nie odmawiasz mi
nigdy pomocy, którą
odbieram z nieba
na ziemi.
Dobroć Boża jest
wielka i niepojęta.
Miłość niezgłębiona.
Wpatrzeni w Twoje
Boże Serce, które
jest skarbnicą miłości,
darów życia.
Nie lękamy się
na ziemi.
Mam Boga w niebie,
który mi pomoże
w każdej chwili.
Boże, ufam Tobie!
Nie zawstydzę się
na wieki.
Dobroć Twoja trwa!  

 

Stefan Suwała