,

VIA DOLOROSA

Powiedziałeś
Pójdź za mną

Idę

W Gaju Oliwnym w koronach drzew
Cichy słychać szept
Ojcze jeżeli możesz
Oddal ode mnie ten kielich
Resztę słów wiatr poniósł
Aż na szczyt Golgoty

Idę
Na Via Dolorosa

Dramat człowieka się rozgrywa
Jezus młody Nazarejczyk
Przyznał że jest Królem żydowskim
Za taaaaką zuchwałość
Faryzeusze i uczeni w Piśmie
Na śmierć Go skazali
A była to śmierć krzyżowa

Chrystusie
Dlaczego się nie bronisz
Dlaczego Via Dolorosa Twa
Krwią zbroczona

Nie wszystko rozumiem

Ubiczowany
Bierzesz krzyż na ramiona
Upadasz raz
Drugi trzeci

Golgota
W szczelinach skał echo
Uparcie powtarza
Wykonało się
Wykonało się
Wykonało się

Panie
Przebacz
Wspomnij na mnie
Gdy już będziesz
W Królestwie Swoim

Ufam

Jadwiga Kulik
Wielki Post 2024

 do góry