Idę do Ciebie Boże!

Idę do Ciebie Panie!
Idę na Twój Boży głos
Zbliżam się do Ciebie,
bo Cię ogromnie kocham.
Uwielbiam Pana i wysławiam
Jego Bożą moc.
Idę do ciebie –
do mego Boga
Raduje się moja dusza,
że będę mógł oglądać
Twoje Oblicze Boże,
Świętych i Aniołów Bożych.
Idę po rozstaniu
do Ciebie – na Twój głos.
Niech będzie chwała
Bogu na wysokości!
Niech będzie Bóg
ze mną i z nami
na zawsze.
Chcę Ci służyć
dalej w wieczności.
Służyć na wieki,
boś ty dobro
nieskończone
teraz i na wieki. 

 

Stefan Suwała