MIŁOSIERNY JEZU CHRYSTE

Jesteś w niebie –
Jezu Chryste.
Płyną mi łaski
na Ziemię.
Pamiętasz o mnie
w dzień i nocy.
Roztaczasz opiekę
nade mną.
Zmiłuj się Panie!
Przyjmij moją modlitwę,
przebacz mi grzechy.
Daruj winy, odpuść je.
Zmiłuj się nad nami!
Po rozstaniu na ziemi,
przyjm duszę moją
do nieba, abym Cię
kochał na wieki.
Udziel swego
miłosierdzia, abym
z Tobą wiecznie żył –
trwała radość bez końca.
Jezu, jesteś ze
mną na wieki,
który żyjesz i królujesz –
Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

 

Stefan Suwała