Radość mego życia

Żyjemy.
Jakież jest piękne
nasze życie.
Życie dane nam
przez Boga.
Bóg umiłował
człowieka.
Stworzył świat.
Uczynił wszystko
dla nas na ziemi.
Dał ziemie we władanie.
Staliśmy się włodarzami.
Cieszymy się ogromnie
Piękny świat, piękna
przyroda
Ziemia, która nas
żywi.
Potrafimy żyć.
Radujemy się.
Człowiek- człowiekowi
winien być bratem,
osobą kochaną, współczujący.
Kochajmy Boga,
który uczynił piękne
życie- pełne miłości
i dobrego serca.
Uczyńmy świat miły
mnie i Tobie.
Żyjmy długo i szczęśliwie,
a Bóg pobłogosławi
nasze życie dziś,
jutro i w przyszłości.

Stefan Suwała