Matka Boża

Królowa Różańca Świętego

Odmawiajcie codziennie
różaniec
Matko Boża ucz
nas modlić się
na różańcu.
Jest to Jej i nasza
modlitwa.
Tyś jest naszą Królową
nieba i ziemi.
Wspomożycielka i
Orędowniczka
przed Bogiem.
Módl się za nami
Królowo Różańca Świętego
Nie ustawajmy w modlitwie
do Niej.
Ratuj nas przed złem.
Darzysz nas wszystkich
dobrocią.
Śpieszmy się o ratunek
do Pni naszej w niebie.
Zsyłaj łaski potrzeby.
Żyjemy Twą nadzieją
w godzinie naszego
rozstania z ziemią.
Niech dobroć niebiańska
jest z nami.
Módl się za mami
Zdrowaś Maryjo.
Wypraszaj u Syna swego
Jezusa Chrystusa,
Aby wyjednał nam
nagrodę wiecznego zbawienia.
Króluj nam, miej
litość nad nami.
Bardzo Cię kochamy !
Abyśmy rozważali
tajemnice różańca
Najświętszej Maryi Panny,
co one wyrażają -
w życiu naśladowali.

Stefan Suwała