Jesteśmy zawsze Polakami –

mija 90-ta rocznica odzyskania

niepodległości przez Polskę

Mija już 90 lat
od chwili odzyskania
niepodległości przez Polskę
Ważna rocznica
w dziejach narodu polskiego.
Naród, który
walczył, cierpiałginął
od kul zaborcy.
Nasza to była walka.
Tęskniliśmy za wolnością Polski.
Mazurek Dąbrowskiego
zachęcał nas do
czynu zbrojnego.
Walka o niepodległość
dodawała nam otuchy
i wiary w zwycięstwo.
Przelana Krew na
różnych frontach świata
nie poszła na marne.
Ginęli Polacy w powstaniach
i w czasie okupacji.
Niewola

Nie szczędziliśmy własnej
krwi dla Ojczyzny.
Szła walka.
Szła nadzieja na
Jej wyzwolenie.
Będzie znów wolna.
Oto nadszedł pamiętny
dzień – 11 listopad 1918 roku.
Stała się radość.
Po 123 latach niewoli
staliśmy się krajem
wolnym i niepodległym.
Chwała i cześć Ojczyźnie.
Kochamy Cię Polsko –
ziemia krwią zbryzgana.
Jesteśmy zawsze Polakami.
Żyjemy na naszej
ziemi, w naszej Ojczyźnie.
Wierni w Jej służbie.

Stefan Suwała