Jezu, jesteś Królem!

Najświętsze Serce Jezusa,
Jezu, Zbawco nasz.
Pragniesz utwierdzić
Królestwo Świętej
Miłości na ziemi.
Rodziny wprowadzą Cię
do swych domów
i zachęcą kierowanie się
Twoim Boskim prawem,
Ciebie Jezu Królu
nieba i ziemi,
uznajemy na zawsze
jako głowę naszej rodziny.
Poświęcamy się Boskiemu
Sercu Twemu.
Nasza rodzina była
domowym kościołem,
aby kraj nasz był
prawdziwym Królestwem
Twoim i Twojej Matki.
Potrafili wiarę Ojców
oraz cześć dla Ciebie,
Twego Boskiego Serca
przekazać następnym
pokoleniom.
Bądź, dobry Jezu,
Królem naszej rodziny
i zjednoczeniem
naszych serc.
Bądź z nami w pracy
i odpoczynku.
Dziel z nami dolę
i niedolę.
Aby nasza rodzina –
na zawsze zjednoczona
z Tobą wielbiła
w niebie miłość
i miłosierdzie Twoje.

Stefan Suwała