Adwentowy czas

Adwentowy czas
dla nas wszystkich
żyjących.
Czas Maryi, która
oczekiwała na przyjście
Syna Bożego – to czas
na Adwent.
Jezus Chrystus przyszedł
na świat.
Wiele tysięcy lat
wyglądany przez
ludzkość.
Świat żył w ciemnościach –
grzeszny i lękał się
życia.
Ciemności duchowe
ogarnęły ludzi.
Pokolenia ludzkie czekały
na Zbawiciela, że przyjdzie
na świat, uzdrowi
dusze ludzkie.
Wybawi z otchłani
grzechów, przywróci
wiarę w Boga i Jego
Bożą moc.
O Nim mówili
prorocy.
Będzie Panem nad
światem ludzkim.
Poprzez swoją mękę
da nam zbawienie –
niebo.
Lud zbliży się do
Boga.
Radość obejmie
cały Boży świat.
Przez swoje narodzenie –
Jezu Chryste dasz
po rozstaniu światło
wiekuiste.
Popłynie kolęda
„Wśród nocnej ciszy” –
Bóg się nam rodzi.
Radość na ziemi
i w niebie.
Niech rozbrzmiewa
na cały Boży świat.

Stefan Suwała