Bóg się rodzi !

Bóg się nam rodzi !
Przychodzisz w ubogiej
stajence Betlejemskiej.
Radość ogarnęła
cały Boży świat.
Na Ciebie czekali
prorocy, a Tyś
się nam objawił
tej nocy – po wielu
tysiącach lat
czekania.

Wyciągnij rączkę
Boże Dziecię.
Błogosław nam
i całej naszej Ojczyźnie –
nieś radość duszy mojej.
Weselmy się wszyscy.
Jezus został w naszych
sercach na zawsze.
Jemu oddajmy
cześć i chwałę.
Cieszmy się.

Oddajmy Mu pokłon
na wieki.
To nasz Bóg –
Jezus Chrystus –
raj duszy naszej.
Niech leci na
calutki Boży świat.
„Gloria, gloria, gloria
in excelsis Deo”.
Chwała Bogu na
wysokości – A pokój
ludziom na ziemi.

Stefan Suwała