Na Gromniczną

Na Gromniczną
na Maryję idą ludzie
z gromnicami, aby powitać Matkę Bożą.
Idą swoi i radośni –
wszyscy zdążają do
świątyni Bożej.
Radość.
Tyś nasza Maryja –
Matka Syna Bożego.
Uproś nam łaski
i zdrowie.
Kochamy Cię wszyscy –
Twa dobroć Niebiańska
niech płynie na Ziemię.
Nasza gromnica –
nasza nadzieja
u Boga w niebie.
Chroń nas od
zguby.
Ratuj w potrzebie.
Ratuj nas w chwili
naszego rozstania
do Pana w niebie.
Niech będzie przewodnikiem
do Ciebie Matko Boża.
Niech światło Boże
prowadzi nas do
nieba – do szczęśliwości
wiecznej.
Jesteś Opiekunką
na drodze do
zbawienia wiecznego.
Zaufałem Tobie Mateńko
w niebie.
Wspomożesz mi, abym
oglądał niebo przez
wieki całe.
Radość trwać będzie
z Tobą Matko Boża.
Pragnę być Twój
na zawsze.
Dopomóż mi Pani
Boża w niebie.

Stefan Suwała