PRZYJDŹ – JEZU DO MNIE!

Przyjdź – mój Jezu
do mnie, bo Cię
kocham serdecznie.
Przyjdź do duszy pociesz ją.
Jezu, przyjdź
do serca mego
na zawsze.
Serce moje miłuje Cię.
Jesteś Jezu mój,
pragnę być z Tobą
na wieki, boś Ty
dobro niezgłębione –
teraz i na wieki.
Błogosław mi
przez całe życie.
Nie opuszczaj mnie.
Przytul mnie
do Serca Swego –
kochającego nas.
Jesteś Bogiem moim,
udziel pomocy,
pokrzep duszę moją.
Wierzę mocno, że
po rozstaniu dasz
duszy mojej rajskie
zbawienie.
Moja radość rajska
niech trwa przez
wieki.
Mam Boga w sercu
i duszy.
Miłość trwa na wieki.
Bądź błogosławiony dziś
i na zawsze.
Moje dobro nieskończone
I bardzo miłosierne.
Daj zbawienie duszy mojej.
Czekam!

Stefan Suwała