ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA

Zmartwychwstał Pan
Jak powiedział uczniom swoim.
Trzeciego dnia powstanę z „Grobu”.

Żyjący wtedy na Ziemi Pana
- nie wierzyli w Bożą moc.
Zwycięża śmierć i ukazuje nam życie wieczne.

Pamiętaj, że jesteś
stworzony na „ obraz
i podobieństwo Boże”.
Tak postępuj, abyś
po śmierci zasłużył
na chwałę zmartwychwstania.

Cieszymy się nadzieją,
że dusza nasza nie
ulega śmierci.
żyje niebem danym
nam przez Boga,
który tak umiłował
świat i człowieka.

Radujmy się i weselmy –
Pan Jezus jest z nami na wieki.
Jest wśród nas.

Nie zabrzmi wśród nas
wesołe Alleluja.
Nadzieja życia wiecznego.

 

Stefan Suwała