Niedziela Palmowa

W niedzielę palmową
idziemy z palmami do kościoła.
Oddamy pokłon Panu
naszemu – Zbawicielowi świata.

Przywitały Cię Jezu –
z całym sercem.
Tak jak w Jerozolimie,
witały Cię Boże niezliczone tłumy.
Wjechałeś Chryste na
ulice miasta z wielką
mocą i chwałą majestatu Bożego.

Tłum wznosił okrzyki
na cześć Boga Chrystusa.
Rzucano gałązki palmowe
pod nogi osiołka –
na którym siedział
sam Pan Jezus – Bóg.

A tłum szedł za
nim i wołał:
„Hosanna!”
Błogosławiony Ten,
który przychodzi w imię Pańskie.

Błogosławione Królestwo
ojca Dawida, które przychodzi.
„ Hosanna na wysokościach”.

I my zebrani w kościele –
powitamy Cię gałązkami
palm – czystymi sercami.
Niech żyje Jezus Chrystus –
Syn Boga żywego w niebie.

Kochamy Cię Jezu
za to i pamiętać
będziemy na zawsze.
Tyś, jesteś nasz
Bóg – ukryty w tym
Tabernakulum –
dzisiaj i na zawsze.

 

Stefan Suwała