Przyjdź Jezu do mnie !

Przyjdź mój Jezu
do mnie, bo Cię
kocham serdecznie.
Przyjdź do duszy,
pociesz ją.
Jezu, przyjdź
do serca mego
na zawsze.
Serce moje
miłuję Cię.
Jesteś Jezu mój,
pragnę być
z Tobą na wieki,
boś Ty dobro
niezgłębione –
teraz i na wieki.
Błogosław mi
przez całe życie.
Nie opuszczaj mnie.
Przytul mnie
do Serca Swego –
kochającego nas.
Jesteś Bogiem moim,
udziel pomocy,
pokrzep duszę moją.
Wierzę mocno, że
po rozstaniu dasz
duszy mojej rajskie
zbawienie.
Moja radość rajska
niech trwa przez
wieki.
Mam Boga w sercu
i duszy.
Miłość trwa na
wieki.
Bądź błogosławiony
dziś i na zawsze.
Daj zbawienie duszy
mojej.
Czekam.

 

  Stefan Suwała