Szli Polacy na bój

– tragiczny wrzesień 1939 roku

Wolność przynieść
Ojczyźnie swej –
szli Polacy do
walki z wrogiem.

Pamiętamy ten wrzesień 1939 roku
Wróg napadł na nasze ziemie.
Najeźdźca niemiecki parł ogniem kul.

Mężnie i po bohatersku
broniliśmy swej niezależności.
Wolność za cenę krwi każdego
żołnierza – obrońcę naszej ziemi.

Wszędzie lała się krew polska.
Od Bałtyku do gór Tatr.
Nikt nie pomógł walczącym.

Ginęli najlepsi synowie naszej Ojczyzny.
Wszędzie trwała walka –
na lądzie, na morzu i w powietrzu.

Straciliśmy sojuszników.
Miłość do kraju, narodu
była piękna i patriotyczna.
Męczeństwo.
Patriotyzm.
Odwaga.
Poświęcenie.
Męstwo milionów Polaków.

W tej walce obronnej byliśmy osamotnieni.
Silni i zwarci w walce z wrogiem.
Nie traciliśmy nadziei o wolność kraju.

Z nami była Matka
Najświętsza – Opiekunka Polaków.
Nastała klęska
Nastała okupacja –
martyrologia połączona
z cierpieniem.

Nie zaniechaliśmy dalszej walki.
Trwał opór i walka
ciemiężonego narodu
aż do wyzwolenia.

Karty tej walki
przeszły do historii
Jesteśmy znów wolni.
Cieszymy się bardzo.

 

 Stefan Suwała