Matka Boża Królowa

Różańca Świętego

To już październik.
Witamy Cię Matko Boża.
Tyś jest Królową Różańca Świętego.
Czas modlitwy różańcowej.

Modlimy się na różańcu.
Odmawiamy go.
Różaniec nasz łączy wszystkich
z Matką Bożą Różańcową.

A Matka z kolei
prosi Boga o łaski
potrzebne nam na ziemi.
Matko nasza pamiętamy
o Tobie od dzieciństwa.

Niech łaska Twoja
zawsze nam sprzyja –
módl się za nami
Zdrowaś Maryja.
Jesteś Pośredniczką
na drodze do Pana.

Nasza Królowa w niebie i na ziemi.
Módl się za nami.
Nie ustawajmy w modlitwie do Ciebie.
Ratuj nas przed złem.
Darz nas wszystkich dobrocią.

Ratuj w potrzebie.
Jesteś z nami
w godzinie rozstania z ziemią.
Wypraszaj Syna Jezusa Chrystusa,
aby dał nam nagrodę
wiecznego zbawienia.

Króluj nam, miej litość nad nami.
Abyśmy rozważali tajemnice różańca
Najświętszej Maryi Panny,
co one wyrażają
– w życiu naśladowali.

 

 Stefan Suwała