Matka Najświętsza

– Opiekunka ludzi

Matka Boża –
Matka Najświętsza.
Opiekunka ludzi.
Już na krzyżu –
Jezus Chrystus
oddaje nas pod
opiekę Matki Bożej.
Zwróci się do ucznia,
którego bardzo miłował: -
„ Oto Matka Twoja” –
wziął Ją do siebie.
Znosiłaś trud opiekuńczo
wychowawczy nad Małym
Jezusem.
Staranna opiekunka,
byłaś najtroskliwszą
z Matek Jezusa Boga.
Jesteś naszą Wspomożycielką
i Orędowniczką przed
Bogiem.
Do kogo pójdziemy
jak nie do Ciebie Matko.
Słyszysz nasz płacz –
o litość wołamy.
Zlituj się, zlituj
nad nami !
Czułe serce służy
każdemu, który Cię
o opiekę wzywa w chwilach
ciężkich naszego życia.
Osłaniaj nas płaszczem
panieńskim od złego.
W godzinie rozstania
módl się do Boga
o drogę do nieba.
Niech radość w krainie
niebiańskiej Pani –
trwa zawsze z nami.
Tyś nasza Boża
Opiekunka w niebie
i na ziemi.

 

 Stefan Suwała