Dzień Wszystkich Świętych

Oto nastał już listopad.
Miesiąc smutny
i poważny.
Zaduma wszystkich
ludzi żyjących.
Oddajemy cześć
i pamięć tym, którzy
odeszli od nas na wieki.
Pamiętamy o nich, wspominamy.
Odwiedzamy miejsce
wiecznego spoczynku.
Czekają dusze na nasze przyjście.
Odnowimy mogiłę.
Zapalimy znicze.
Pomodlimy się.
Cmentarz ostoja
mogił naszych,
ludzkich, najbliższych.
Wszystkich kochaliśmy bez granic.
I my tu spoczywać będziemy.
Pamiętajmy o tym, że
cmentarz jest wspomnieniem
o tych, których nie ma wśród nas.
Są tu bezimienni święci
i błogosławieni.
Nie znamy ich.
Nie znamy ich pochodzenia.
Przypominamy ludzkie
istoty, które zostały
zamordowane i spalone
w obozach śmierci.
Okrucieństwo jakie
niósł faszyzm niemiecki.
Pozostały dusze nieśmiertelne
w niebie – błogosławione i święte.
Potrafimy się zachować
na miejscu zmarłych.
Miejsce święte.
Poświęcone.
Zachowamy ciszę i powagę.
Nie palmy papierosów –
nie rzucajmy na mogiły.
Czystość.
Pamiętamy.
Miejsce i dla ciebie
To samo będą robić inni.
Przyjdziesz i ty na
to miejsce – pozostaniesz na wieki.

 

 Stefan Suwała