Kochamy Cię Polsko

91 rocznica odzyskania niepodległości

Ziemio moja,
ziemio ojczysta.
Zbryzgana krwią
milionów Polek i Polaków.
Walczyli.
Pozostali na polu chwały.
Zapominamy swego
polskiego pochodzenia.
Historia mówi nam prawdę.
O tych, którzy walczyli,
przelewali swą czerwoną
krew na wielu bitwach świata.
Nie ma zakątka,
gdzie nie ma mogiły
Polaka – żołnierza.
Są.
Są one świadectwem
umiłowania naszej Ojczyzny.
Szli i walczyli, że będzie wolność.
Nasi bohaterowie żyją
w naszej pamięci,
w naszej historii
narodu polskiego.
Uczmy się i poznajmy
naszą przeszłość ubogaconą
burzliwymi dziejami narodu.
Żyje naród.
Żyje nasza Ojczyzna
w sercach naszego pokolenia.
Bądźmy wierni
naszym przodkom, naszej historii.
Biały Orle łącz nas wszystkich
w jeden naród.
Naród chwały, naród,
który zawsze zrywał
się do walki o Jej
niepodległość, niezależność.
Historia oceniła nas.
„Przejdziem Wisłę,
przejdziem Wartę –
będziemy dalej Polakami
dziś i na zawsze”.

 

    Stefan Suwała