Miłość do Boga jest wieczna

Od dzieciństwa –
moja Mama uczyła
mnie paciorka do mego Boga.
Rannym powitaniem
witałem Cię Boże.
Boże, Ojcze mój!
Wierzę, że jesteś przy mnie.
Pragnę Ciebie
wielbić i kochać.
Ofiaruję Ci samego
siebie i wszystko,
co w dniu dzisiejszym
będę myślał, mówił i czynił.
Bądź ze mną
i spraw, aby moje
postępowanie podobało się Tobie.
Daj mi łaskę, zdrowie i strzeż od złego.
Błogosław wszystkim ludziom.
Błogosław mnie
przez całe życie.
Udzielasz pomocy,
pamiętasz o mnie i rodzinie.
Aby życie moje
było piękne miłości
do Ciebie Boże.
Ty jesteś Bóg mój.
Kocham Cię przez życie.
Tyś jest dobro
Boże na wieki.
Darzysz mnie pokojem.
Abym Cię sławił
na wieki w niebie i na ziemi.
Po rozstaniu weź
moją duszę do nieba,
aby radość trwała na zawsze.
Kocham Cię – Twoją
dobroć Bożą.
Pamiętam.
Modle się.
Czuwam.
Pan jest przy
mnie blisko.

 

    Stefan Suwała