Bóg umiłował ten ludzki świat

Pan Bóg stworzył
piękny świat.
Stworzył bogactwa ziemi.
Obdarzył fauną i florą.
Pomyślał o człowieku,
aby rządził na ziemi.
Dar życia dany
pierwszemu Adamowi.
Dał mu towarzyszkę
Ewę i raj życia.
Raj ludzki i szczęście.
Uroki życia.
Beztroskie życie.
Płynęła radość,
nie było pracy.
Ale Bóg zakazał, aby
nie jedli owocu z drzewa
dobra i zła.
Mały obowiązek w raju.
Szatan skusił Ewę,
aby zerwała owoce
z drzewa zakazanego.
Podała Adamowi.
Popadli w zło –
nie usłuchali Boga.
Bóg zsyła karę.
Wypędza ich z raju.
Zgrzeszyli na wieki.
Muszą pracować na chleb.
Znikło piękne życie.
Powstał trud pracy,
aby żyć – muszą
ciężko pracować.
Płyną wieki.
Przybywa ludzi.
Jednak Pan Bóg
umiłował ten ludzki
świat.
Zsyła na świat Syna
swego – Jezusa Chrystusa.
Odkupił grzechy ludzkie.
Stał się jakby nowy
Świat – Bożego Miłosierdzia
nad nami.
Słowo stało się Ciałem
i zamieszkało między nami.
Poznajemy dobroć Boga,
która trwa.

 

    Stefan Suwała