Na Gromniczną

Na Gromniczną – na Maryję,
idą ludzie w procesji.
Sami swoi, pobłyskują
Gromnicami.
Radują się nasze serca.
Święto Matki Bożej.
Opiekunki chorych i tych,
którzy idą do nieba.
Ratuj dusze nasze.
Gromnica nasza jest symbolem
wiary i nadziei życia wiecznego.
Wierzymy, że światłość Boża
niech przewodzi
nam w ostatnich chwilach
naszego życia.
Dajemy do ręki choremu
człowiekowi.
Niech światłość po rozstaniu
prowadzi jego duszę do nieba.
Matko Boża módl się za nami
grzesznymi
W godzinę śmierci naszej.
Amen.
Dusza oglądać będzie
Boga i Jego oblicze.
Żyć będzie w szczęściu wiecznym.

 

    Stefan Suwała