Jezu Chryste jestem z Tobą na wieki

Pan mój i Bóg mój.
Kocham Cię Jezu od dzieciństwa.
Poprzez codzienny paciorek
oddaję Ci hołd i cześć.
Wierzę w Jezusa Chrystusa,
który się począł z Ducha Świętego.
Narodził się z Maryi Panny.
Umęczony pod Ponckim Piłatem.
Został ukrzyżowany,
umarł i spoczął w grobie.
Zmartwychwstał.
Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy
Boga Ojca wszechmogącego.
Jest w niebie.
Stamtąd przyjdzie sądzić
żywych i umarłych.
Tyle cierpiałeś Boże
za nasze grzechy.
Są nam odpuszczone.
Jesteś miłosierny.
Już na krzyżu odpuściłeś
grzechy dobremu Łotrowi.
Dziś ze mną będziesz w raju.
Ten, który kąpał się z małym Jezusem
w czasie ucieczki
Świętej Rodziny do Egiptu.
Codziennie jestem z Tobą
poprzez moje modlitwy.
Wypraszam zdrowie
dla mnie i całej rodziny.
Przebacz nam grzechy.
Jak mamy żyć?
Abym po rozstaniu
z ziemią dostał się do nieba.
Cieszył się z Jezusem Bogiem na wieki.
Tyś mój Bóg na wieki.
Radość będzie płynąć
duszy mojej też przez wieki.

 

    Stefan Suwała