MAJ – MIESIĄC MATKI BOŻEJ

Piękny maj – piękne dni.
To Maryi Matki Boga Czas.
Cały świat zakochany w Tobie.
Cześć płynie na wszystkich
zakątkach świata.
Przyroda. Kwiaty.
Tobie Maryjo oddajemy wszystko
z serca i miłości.
Tyś jest Panią naszą.
Tyś dała nam Syna Boga.
Radość dla grzeszników.
Jakże Cię nie kochać?
Tyle dobroci i miłości.
Odmawiamy litanie,
modlimy się wszędzie.
Wystrojone kapliczki pełne
kwiatów, pełno dzieci i dorosłych.
Przyjmij od nas dar przyrody,
dar naszego serca.
Modlimy się.
Wysławiamy Cię!
Rozśpiewany cały kraj.
Wielbimy Cię.
Jesteś naszą Matką,
naszą Opiekunką.
Do kogo pójdziemy, jak nie do
Ciebie – Matko?
Udzielaj nam pomocy.
Pośredniczka naszego
Życia na ziemi.
Prowadzi nas prosto do nieba.
Codziennie modlimy się
rano i wieczorem.
Święta Maryjo módl się za nami.
Wysłuchaj naszą modlitwę, nasz
śpiew, a czasem nasz płacz.
Zlituj się nad nami, pociesz nas.
Prowadź do Swego Syna.
Módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci. Amen.

 

       Stefan Suwała