Jestem sługą Bożym

Pan Bóg dał mi życie.
Wcielił we mnie
duszę nieśmiertelną.
Żyjąc wśród was.
Od dzieciństwa moja Mama
uczyła mnie paciorka
rano i wieczorem.
W nich zawarta jest miłość
do Ojca Niebieskiego.
Jestem sługą Bożym.
Wiernie spełniam swoje obowiązki dla Boga.
Bez Boga ani do proga.
Zawsze Boże myślę o Tobie.
Poprzez modlitwę moją
rozmawiam z Tobą Boże.
Jest dziękczynna i błagalna.
Cieszę się, że wypełniam
swoje obowiązki.
Bóg słucha mnie i pomaga mi.
Jest litość nade mną.
Widzi mnie na ziemio.
Pragnie, abym po rozstaniu
z Ziemią oglądał oblicze
Boże w niebie.
Miłość Boża do mnie
jest niezgłębiona.
Radość ogarnia mnie,
że Boże wysłuchujesz
swego ziemskiego sługę.
Wierny do końca życia.
Bóg mój i sługa Twój.
Wypełniam wolą Bożą
do końca swego życia.
Abym po rozstaniu stanął
przed Bogiem
kochający Cię sługa Ziemski.
Przyjmij moją duszę do nieba,
abym żył w szczęściu wiecznym.

 

Stefan Suwała