Mój Opiekun

Anioł Stróż

Kocham Cię, Aniele –
sługo Boży.
Jesteś ze mną
przez całe życie.
Płynie od dzieciństwa
opieka anielska.
Stróżu mój – Aniele
Boży, czuwaj nade
mną, chroń
od wszystkiego złego.
Doznaję pomocy
na każdym kroku.
Nie ulegam urazom
cielesnym.
Wzmacniasz moją
duszę.
Prowadzisz ją przez
życie do Boga
naszego w niebie.
Droga Boża.
Strzeżesz
od cierpień duchowych.
Widzę tą pomoc.
Cicha, spokojna
opieka mojej duszy
trwa przez moje
długie życie.
Kto pomoże mi
w życiu?
To Anioł Stróż –
mój Opiekun Boży.
Służy mi przez
całe życie
Jakże Cię nie kochać –
mój Aniele Boży?

 

Stefan Suwała