DZIEŃ TYCH,

KTÓRZY ODESZLI DO PANA NA WIEKI

I przyszedł listopad.
Miesiąc smutny i poważny.
Nastał dzień tych wszystkich,
którzy odeszli do Pana
na wieki.

Przyszedł czas zadumy
wszystkich żyjących na ziemi.
Nie ma naszych najbliższych
wśród nas.
Dusze ich są u Pana, a ciała
spoczywają na cmentarzu.

Cmentarz – miejsce
wiecznego spoczynku.
Pamięć o zmarłych t
kwi w naszych sercach.
Oczekują zmarli
na nasze przyjście.

Odnowimy mogiły,
z łożymy kwiaty,
zapalimy znicze,
pomodlimy się.

Cmentarz – miejsce mogił
naszych najbliższych.
Za życia kochaliśmy
ich bez granic.
Są to tu też bezimienni
błogosławieni i święci.
Spoczywają też ciała pomordowanych
w czasie wojny.

Cmentarz – miejsce święte.
Zachowamy ciszę i powagę.

To miejsce i dla Ciebie.
Pamiętaj, że i Ty przyjdziesz
na to miejsce.
Pamiętaj o śmierci, która
czeka każdego.

 

Stefan Suwała