NIEPOKALANE POCZĘCIE NMP

Wśród dni grudniowych nastaje Adwent.
Po niebie płynie pieśń święta
Tobie, Dziewico, na chwałę.
Niepokalane Poczęcie
Najświętszej Maryi Panny.
Tyś Gwiazda nasza jedyna,
kiedy wokoło noc ciemna.
Błagamy Ciebie, o Pani nasza,
Rozjaśnij serca nas wszystkich mocą Bożą.
Niepokalane Poczęcie
Najświętszej Maryi Panny.
Wśród wichrów i nawałnic,
W pochmurny, słotny czas
Prosimy Cię, Maryjo – Pani nasza,
Módl się za nami.
Niepokalane Poczęcie
Najświętszej Maryi Panny.
Jesteś Matką naszą, Święta Maryjo.
Uproś Syna swego o dobre imię dla nas na
ziemi.
Niech płynie radość z nieba.
Niepokalane Poczęcie
Najświętszej Maryi Panny.
Zostań na zawsze z nami,
Nasza Opiekunko.
W godzinie rozstania na ziemi.
Wspomagaj i prowadź do Syna Bożego.
Niepokalane Poczęcie
Najświętszej Maryi Panny.

 

Stefan Suwała