Święto Matki Bożej Gromnicznej

Na Gromniczną idą
ludzie w procesji.
Sami swoi.
Pobłyskują gromnicami.
Radują się nasze serca.
Święto Matki Bożej.
Opiekunki chorych
i tych, którzy idą do nieba.
Maryjo, ratuj dusze nasze.
Gromnica jest symbolem wiary
i nadziei życia wiecznego.
Wierzymy, że światłość Boża
nam przewodzi
w ostatnich chwilach życia naszego.
Dajemy gromnicę do ręki
umierającemu człowiekowi.
Niech po rozstaniu
światłość prowadzi
jego duszę do nieba.
Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi
w godzinę śmierci naszej.
Dusza oglądać będzie
Boga i Jego oblicze.
Żyć będzie w szczęściu wiecznym.

 

Stefan Suwała