DUCH ŚWIĘTY – POMOC I WIARA

Jesteś moim Bogiem, Duchu Święty.
Od dzieciństwa aż do chwili obecnej.
Udzielaj mi pomocy
w moim ziemskim życiu.
Duchu miłości, wejrzyj na mnie.
Dzięki Tobie,
jestem wiernym świadkiem
miłości Boga
wobec każdego człowieka.
Wejrzyj na nasz Kościół,
który potrzebuje
żywych świadków dobrej nadziei.
Niech będą solą tej ziemi i światłem
dla świata.
Ty otwierasz serca na Boże wołanie.
Prosimy Cię, Duchu Święty,
o dary dla nas,
a zwłaszcza o: mądrość,
pobożność i męstwo.
Uczyń otwartymi serca i umysły
wszystkich ludzi na ziemi,
aby usłyszeli
słowa Jezusa Chrystusa:
„Nie lękajcie się!”,
„Chodź za Mną i naśladuj Mnie!”
A będzie uzdrowiona dusza ludzka.
Twoja pomoc i wiara popłynie
na nas w zdroju łask.
Dziękuję Ci, Duchu Święty.
Jestem z Tobą na wieki.

 

Stefan Suwała