BETLEJEMSKA NOC

Cicha noc nad Betlejem
niebiańska noc –
noc Aniołów Bożych –
święta noc.
Radość nieba
objęła całą ziemię.
Boża gwiazda oznajmiła nam
miejsce narodzin
Bożego Dzieciątka –
Zbawiciela świata,
który uwolnił ludzkość
od grzechu i szatana.
Przyszedłeś, Boże, w ubogiej
stajence pasterskiej,
gdyż nie było miejsca
dla Matki Najświętszej
i dla Ciebie w lepszej gospodzie.
Za Aniołami pospieszyli pasterze,
aby oddać pokłon
Nowonarodzonemu.
Cieszymy się wszyscy
z Twego Boże przyjścia na ziemię.
Tysiące lat czekano
na Ciebie, Jezu Chryste.
Spełniły się obietnice
dane przez Boga Ojca.
Co roku rodzisz się
w naszych sercach ludzkich.
Poprzez Adwent przygotowujmy się
do Bożego Narodzenia.
Radujemy się wszyscy: dorośli, dzieci.
Niech radość będzie
w każdej duszy ludzkiej!
Kochamy Cię, Boże!
Wyciągnij, Jezu, rączki do nas –
błogosław nam, naszej Ojczyźnie,
aby żyło nam się lepiej.
Byśmy zapatrzeni w Twoją dobroć,
Jezu, potrafili Cię zawsze kochać,
nosić w swoim ludzkim sercu.
Obdarz nas darem dalszego życia
w zdrowiu, pokoju, radości.
Chwała Bogu na wysokości,
chwała na wysokości,
a pokój na ziemi.
Niech ten pokój Boży
rozbrzmiewa zawsze i wszędzie.
Wielbimy Cię, Jezu,
Bądźże pochwalony
za Twe narodzenie!

 

Stefan Suwała