SŁUŻYŁEM I SŁUŻĘ BOGU ORAZ LUDZIOM

Jestem wierny w służbie Bogu,
ludziom i mojej umiłowanej Ojczyźnie

Pragnienie to rosło
od mego dzieciństwa.
Szczerości i prawdy
nauczyli mnie moi Rodzice

To oni dawali mi przykład
miłości do Boga,
który jest w niebie i na ziemi

Bogu powierzyłem
swoje życie, które
trwa przez długie lata

Niech moja modlitwa
płynie do tronu Bożego

Panie Boże wysłuchaj mnie,
abyś dał mi zdrowie, łaski –
szczęście na ziemi i w niebie

Radość niepojęta,
że Bóg jest ze mną
Kocha mnie – jest miłosierny dla mnie

Uwielbiam Go i wysławiam
Jego Bożą moc
Niech będzie chwała
Bogu na wysokości

Ufam Tobie, Boże, że dasz Mi na ziemi
dalsze szczęśliwe życie

Niech płynie siła, życie, wiara z nieba,
że Pan Bóg pamięta o mnie i mojej
służbie dla Niego.

Służyłem w życiu
ludziom dobrej woli
kochałem ich za dobroć dla mnie
pomagałem im za to

Służba moja nie
poszła na marne,
tkwi w ich dobrych sercach

Pamiętają o mnie
żyją moim życiem
wspominają
mają w pamięci
kochają mnie zawsze

 

Stefan Suwała