NADZIEJA

Nadzieja jest sprawdzianem
mojego życia.
Żyję.
Myślę.
Pokładam nadzieję,
że życie moje
ułoży się lepiej.

Myślę wciąż,
snują się moje myśli.
Powstaje dążenie
ku lepszej przyszłości.
Będzie pokój, będzie
mądrość ludzka.

Będziemy żyć dobrze
i sprawiedliwie.
Nie zaznam krzywdy.
Wszyscy ludzie będą
sprawiedliwi.

Dążymy przez całe
swoje życie, aby
żyło nam się sprawiedliwie.
Ufamy Bogu naszemu
w niebie – na ziemi.

Wy, co sprawujecie władzę
pomóżcie nam na co dzień.
By nie było nędzy i poniżenia.

Bóg stworzył świat.
Obdarzył bogactwami
wszystkich ludzi.

Po co takie kontrasty
społeczne i nierówność.
Pochodzimy od jednego Boga.
Bogactwo dla wszystkich.

Miejmy nadzieję
i żyjmy na co dzień
coraz lepiej.

Jestem ja, jesteś ty.
Będzie nam dobrze,
a Bóg nas osądzi.

 

Stefan Suwała