SŁYSZYSZ MNIE, PANIE,

GDY WOŁAM DO CIEBIE

Jestem na ziemi.
Żyję.
Cieszę się ogromnie,
że mogę żyć.
Dajesz mi dni
z Tobą Boże.

Jesteś Bogiem moim
chwały i mocy.
Jest ranek.
Budzę się do
swych porannych zajęć.
Schylam się i mówię
paciorki ranne.

Modlitwa moja płynie
z ziemi do nieba.
Słyszysz mnie Panie!
Słyszysz moją modlitwę,
moje prośby, abym
był zdrowy – cała rodzina.

Radość ogarnia
mnie każdego dnia.
Pan Bóg myśli
o mnie, o rodzinie.
Potrzebujemy Twojej pomocy.
Odbieramy ją.
Dajesz natchnienie,
szczęśliwe dni.

Nie zapominasz o mnie.
Błogosławisz nam na ziemi.
Kochasz!
Darzysz miłością.

Bóg jest z nami.
Nadzieja moja
i rodziny na lepsze życie.
Dziękuję Ci, Boże,
za dar życia.

Raduje się serce moje.
Pamiętaj o mnie i o nas.
Jestem z Tobą Boże
na wieki.

 

Stefan Suwała