CHRYSTUS PAN ZMARTWYCHWSTAŁY

Trzeciego dnia
Pan Jezus powstaje z grobu.
Zwycięża śmierć
I ukazuje nam życie wieczne.
Pokonał wszystkie moce złe.

Pamiętaj, że jesteś
stworzony na „obraz
i podobieństwo Boże.”

Tak postępuj, abyś
po śmierci zasłużył
na chwałę zmartwychwstania –
z Panem Bogiem królował.

Radość płynie
przez cały Boży świat.
Radość płynie
w ludzkich sercach.
Nadzieja zbliża się
do każdego człowieka,
który odchodzi do
Pana na wieczność.

Będę oglądał Jego oblicze.
Będę kochał Boga na wieki,
Jemu służył wiecznie.

Niech zabrzmi
w naszych sercach
wesołe Alleluja!
I popłynie na cały
Boży świat.
Mam Boga na wieki!
Alleluja! Alleluja! Alleluja!

 

Stefan Suwała