PREZENT NOWOROCZNY DLA HOSPICJUM

W Sołtykowie od sierpnia jest budowany Dom Hospicyjny Królowej Apostołów.
Budowę można wesprzeć wpłatą na konto:
BS w Jedlińsku, Budowa Domu Hospicyjnego,
nr: 80 9132 0001 0001 6848 2000 0020.