REDAKCJA ZAPRASZA

Zapraszamy na
SPOTKANIA


Najbliższe Spotkanie Redakcji
w poniedziałek, 4 grudnia,
o godz. 1700 w dużym kościele.ILOŚĆ ODWIEDZIN:


(Uwaga: Licznik używa anonimowych ciasteczek)